“De basis moet goed zijn!”

 

Het gaat bij LGB- "BaBBeL" om bijles en hulp bij  leer- en gedragsproblemen van het basisschoolkind, brugklassers en PABO-studenten.

 

Niet goed mee kunnen komen op school c.q. in de klas gaat meestal niet "vanzelf" over, maar verergert zich in de meeste gevallen.

Dat uit zich in slecht luister- en/of werkgedrag, a-sociaal gedrag naar leeftijdsgenoten c.q. de leerkracht toe, agressiviteit, slaapproblemen, bedplassen, huilbuien, zich gewoon niet meer echt  happy voelen en het naar school gaan als zeer onprettig ervaren.

 

“ Op school niet lekker in je vel zitten, dan gaan de zaken thuis ook niet meer soepel”.

 

Kortom, redenen genoeg om er zo snel mogelijk bij te zijn hiaten en/of leerproblemen direct aan te pakken.

Het kind daardoor meer zelfvertrouwen te geven, waardoor het de eventuele leerproblemen beter aan kan, en ook zelfstandiger te werk kan gaan. Vaak is die extra hulp maar van korte duur, maar net genoeg om het kind DAT zetje en DIE ondersteuning te geven om lekker en beter  te kunnen functioneren.

Want leren en naar school gaan moet fijn en leuk zijn, een groot deel van hun jonge leventje bestaat daaruit.


*Daarnaast richt "BaBBeL" zich ook op meer- en hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ook ZIJ hebben extra aandacht nodig bij het leren, ter verrijking van leerstof, bij het maken van projecten of bezig zijn met leerstof waar de eigen leerkracht vaak geen tijd voor heeft.
Maar ook vallen er bij dit type leerlingen hiaten in de ontwikkeling, want niet elk meer c.q.hoogbegaafd kind hoeft en zal altijd 100% in alles uit blinken. Zo kan de motoriek een zwakke plek zijn waar m.n. door het kind, weinig aandacht aan besteed wordt, maar natuurlijk ook belangrijk is.
En al zal het in een hoog niveau met taal werken, dan kan het bv. met  rekenen  wat minder mee kunnen komen.

 

* PABO-studenten.

Deze studenten hebben het de laatste jaren zwaar te verduren vanwege de spelling- en rekentoetsen. Zij missen toch nog regelmatig een gedegen ondergrond van de taal,spelling- en het rekenen. Vaak is een korte opfriscursus genoeg om de basis weer te beheersen om alsnog de verplichte toetsen te behalen.

Terug naar pagina 2.

Terug naar start.