Langdurig zieke kinderen

thuis of in het ziekenhuis willen vaak graag naar school maar kunnen niet. Met extra hulp en bijles kan de schade vaak beperkt blijven, zodat zittenblijven niet nodig is. Ook dat is een extra belasting voor een ziek kind, ziek zijn, niet met vriendjes mee kunnen doen en ze dan ook nog op school moeten gaan missen. Dat moeten  we proberen te voorkomen door ze  thuis of in het ziekenhuis te begeleiden.

*Er zal dan in die gevallen ook contact met de betreffende school c.q. leerkracht worden opgenomen, om te weten met welke leerstof en welke methodes ze bezig zijn, om zo de zieke leerling adequaat te kunnen helpen.Sociaal/emotionele probleemkinderen

die lijden aan faalangst, structuur missen en daardoor niet goed kunnen functioneren, het niet kunnen vinden in- of ontvangen van leiding, pesten of gepest worden, agressiviteit, kunnen ook bij mij terecht voor gesprekstherapie- en oefening, geheugen- en concentratietraining.

 

Anderstaligen
niet alleen voor  kinderen, maar ook voor hun ouders is er tijd en plaats bij LGB- "BaBBeL".

Uitbreiden van de woordenschat, spreken en schrijven.

Terug naar pagina 2.

Terug naar start.