Er zijn verschillende manieren om bepaalde leerontwikkelingsproblemen aan te pakken, als ook de  les/ werkmaterialen die daarvoor gebruikt kunnen worden.
De daarvoor te gebruiken materialen en hulpmiddelen kunnen zijn:

*De motoriek (fijne- en grove motoriek):
Borduren, kralen rijgen, kralenplank, mini- steck, mozaļek, puzzelen, bouw- en constructiemateriaal, tekenopdrachten, computerprogramma's, spel, motoriekoefeningen.
*Schrijven:
Schrijf- motorische oefeningen, schrijfoefeningen., methodisch schrijven.
*Aanvankelijk lezen:
Flitsoefeningen voor letter- en woordherkenning, puzzelen, mozaļek, Mini-loco Lezen, Piccolo, Varia, VLL werkmateriaal o.a. klikklakbordje voor woorden, spelletjes, computerprogramma’s o.a. van Delubas, Woordenhaai, leesboekjes op niveau. Ik werk verder met leesmethodes TIB “Taal in Blokjes” en TNL “Toch Nog leren Lezen?” voor zwakbegaafde- en moeilijke lezende kinderen.
*Lezen:
Lees- en werkboeken technisch- en begrijpend lezen van diverse methodes, computerprogramma’s, lesmateriaal voor informatieverwerking (studerend lezen), computerprogramma’s o.a. Muiswerk.
*Taal en spelling:
Werkbladen diverse taalmethoden o.a. van Spelling in de Lift, Meester Klaas, Kinheim, Ajodakt,, computerprogramma’s als Taaltuin, NIB en Muiswerk.
*Rekenen:
Werkbladen diverse lesmethodes rekenen, rekenspelletjes van o.a. Schubi en Schoolsupport, computerrekenprogramma’s als Cijferhaai, Rekentuin, Bareka en NIB.
*Begripsvorming:
Wereldorientatiemateriaal, werkbladen, spelletjes, lotto's, tekenopdrachten, rubriceer- en sorteeroefeningen, informatie-verwerkingsmateriaal.
*Woordenschat:
Werkbladen van diverse lesmethodes, computerprogramma’s o.a. van Muiswerk.

*Ter voorbereiding op de groep 8 CITO en het voortgezet onderwijs:  

CITO-oefenprogramma’s, begrijpend- en studerend lezen-oefenmateriaal van o.a. Junioreinstein..

Terug naar pagina 2.

Terug naar start.