Gelezen in dagblad "de Gooi- en Eemlander":

 
*WERKEN met een computer helpt kinderen om sneller te leren lezen en schrijven. Kinderen op scholen waar computers staan, verbeteren hun lees- en schrijfvaardigheden enkele malen sneller dan kinderen die niet met computers werken, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Newcastle: ,, Onze onderzoeksresultaten kunnen de angst bij ouders wegnemen, dat het gebruik van computers in de klas het leren lezen en schrijven bemoeilijkt".
Ze onderzochten kinderen uit klassen op twintig basisscholen.(Reuters)
(aldus krantenartikel)

 

OOK:

 

Kinderen die moeite hebben met rekenen, hebben meer baat bij het aanleren van een traditionele methode om sommetjes op te lossen.

Het moderne rekenonderwijs gaat ervan uit dat kinderen hun eigen oplossingen bedenken voor het uitrekenen van een som en dat blijkt voor rekenzwakke kinderen teveel gevraagd.

 

 

Terug naar pagina 2.

Terug naar start.