*1. Wat is LGB- "Ba B Be L"?                                              Terug.

Leer- en gedragsbegeleidingspraktijk "Ba sis B egrippen Be ter L eren":


 

Naschoolse hulp (bijles)en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen, maar ook… even tijd voor een babbel, wat drinken en iets lekkers daarbij.

Even bijkomen en napraten over school.

 


*2. Voor wie?

Alle kinderen van de basisschool, dus van 4 t/m 12 jaar.

Maar ook voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs m.n. de brugklassers voor rekenen, taal en spelling, begrijpend lezen, Engels en het “leren leren”- en plannen van huiswerk.

Voor meer- en hoogbegaafden in die leeftijd, want ook zij hebben behoefte aan extra hulp en aandacht.

Verder begeleiding van langdurig zieke kinderen, thuis of in het ziekenhuis.

 

Daarnaast advies en begeleiding aan ouders en kinderen op het gebied van sociaal/ emotionele problemen als faalangst.

 

Ten slotte is LGB- “BaBBeL” er voor PABO-leerlingen, die moeite hebben met de basisvaardigheden van de spelling en/of het rekenen, zo vreselijk belangrijk om goed te beheersen als aankomend leerkracht in het basisonderwijs.



*3. Hoe en wat? 

Hulp bij het lezen, rekenen, taal, spelling en Engels maar ook de motoriek en het schrijven.

Voor kleuters de lees- en rekenvoorwaarden, de motoriek, en dus komen creatieve vakken, waar nodig, zeker voor de laatste doelgroep veelvuldig aan bod.

Voor de meer- en hoogbegaafden extra aandacht voor zaken die misschien iets minder beheerst worden maar wel belangrijk zijn, verrijking van de leerstof en/of hulp bij het maken van projecten.



* 4. Waar? 

Bij mij thuis, dus in een rustige en gezellige leer/werkomgeving.

Want elk kind vindt het fijn om na schooltijd naar huis te gaan.

Ik hoop ze dan ook, dat gevoel van thuiskomen te kunnen geven met een babbeltje, drankje en koekje.



*5. De kosten? 

Voor € 35,00 per les krijgt uw kind alle extra's, die nodig zijn om goed of beter op school, en dus ook thuis, te kunnen functioneren.



*6. Door wie? 

 

Marijke de Hilster, met 28 jaar onderwijservaring, 14 jaar kleuteronderwijs, gevolgd door vele jaren afwisselend in de groepen 3 t/m 8.

Nu alweer 18 jaar met een zelfstandige RT- praktijk. 


*7. Waar kunt u mij vinden en uw kind aanmelden? 
E-mail

*8. Hoe bij mij te komen?


*10. Tips.

*11. Wetenswaardigheden.